Hướng Dẫn Đăng Ký Giấy Phép Xây Dựng Đối Với Các Loại Công Trình Xây Dựng Và Nhà Ở Riêng Lẻ

Hướng Dẫn Đăng Ký Giấy Phép Xây Dựng Đối Với Các Loại Công Trình Xây Dựng Và Nhà Ở Riêng Lẻ Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư. 2. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ,chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình...

Điều Kiện Để Được Cấp Giấy Phép Xây Dựng

Điều Kiện Để Được Cấp Giấy Phép Xây Dựng Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư. 2. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm...

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng Thuộc Thẩm Quyền Của UBND Cấp Tỉnh

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng Thuộc Thẩm Quyền Của UBND Cấp Tỉnh  Căn cứ vào: -         Luật Xây dựng ngày 26/11/2003. -         Nghị định Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực sau ngày 20/10/2012) -         Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. -         Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. -         Nghị...

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Xây Dựng

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Xây Dựng  Yêu cầu, điều kiện: 1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố; 2. Bảo đảm quy định về độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý theo quy định tại Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ; 3. Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; độ cao tĩnh không; thiết kế đô thị (tại những khu vực đã có thiết kế đô thị); yêu...

Thủ Tục Cấp Phép Di Dời Công Trình

Thủ Tục Cấp Phép Di Dời Công Trình  1.     Việc di dời công trình (gồm: dịch chuyển từ vị trí này tới vị trí khác hoặc dịch chuyển lên cao) phải phù hợp với quy hoạch xã hội được duyệt, bảo đảm giữ nguyên kiến trúc và an toàn của công trình. 2.     Trước khi di dời công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải xin giấy phép theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng. 3.     Nhà thầu thực hiện việc di dời công trình phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an...