Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế


Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế 

Căn cứ vào: 

-Luật Du lich số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005 . Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số  92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cỉa Luật Du lịch . Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa , Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành , chi nhánh , văn phòng đại diện  của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch . Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/05/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/06/2011 của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn Hóa , Thể thao và Du lịch, Có hiệu lực từ ngày 25/07/2011.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế .
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sao y công chứng ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có):

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
  2. Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 250 triệu đồng .
  3. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
  4. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lũ hành .

- Người điều hành hoạt đọng kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng : giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành .

- Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian : 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media : 08.6275.0707 -  0936.207.619 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép tiêu chuẩn nhà nghỉ với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.
 
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
 
 
 
 
 

  

 

Bài viết chung blog

0 bình luận

Gửi bình luận

Lưu ý: Các bình luận chỉ hiển thị khi đã duyệt