Thủ Tục Cấp, Đổi, Cấp Lại Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy


Thủ Tục Cấp, Đổi, Cấp Lại Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Thủ Tục Cấp, Đổi, Cấp Lại Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Căn cứ vào:

  • Luật PCCC ngày 29/6/2011 và Luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật PCCC ngày 22/11/2013
  • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;
  • Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an;
  • Quy trình cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-CSPC&CC-P3 ngày 28/01/2015 của Giám đốc Cảnh sát PC&CC

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy:

-          Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

-          Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC phù hợp với hoạt động kinh doanh.

-          Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

+ Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chứa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

+ Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

+ Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (đối với các trường hợp bị mất, hỏng), bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy xác nhận

+ Đối với hồ sơ cấp mới giấy xác nhận: Không quá 07 ngày làm việc

+ Đối với hồ sơ cấp lại, đổi giấy xác nhận: Không quá 05 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện: Cảnh sát PC & CC TP.HCM

 Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 0908.024.161 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin hành chính với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ Tục Hành Chính Trong Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu Trên Địa Bàn TP.HCM

Những Ngành Nghề Cần Xin Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện PCCC

Thủ Tục Xin Giấy Chứng Nhận PCCC

 

Bài viết chung blog