Những Ngành Nghề Cần Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

NHỮNG NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Theo quy định tại Phụ lục 2 Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy thì đại diện các cơ sở sau đây trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng phải đến nộp hồ sơ đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy" tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy,...

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy

Hồ Sơ - Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy Căn cứ vào: Luật PCCC thông qua ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Luật tổ chức Chính Phủ ngày 25/12/2001. Nghị định số 35/2003/ NĐ- CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ. Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày  31/3/2004 của Bộ Công An . Yêu cầu để cấp chứng nhận thẩm duyệt về PCCC: Được đóng dấu " đã thẩm duyệt về PCCC" vào từng bản vẽ đã kiểm tra đối chiếu. Hồ sơ để thẩm duyệt PCCC gồm 03 bộ phải xác nhận của chủ đầu tư, nếu...

Thủ Tục Cấp, Đổi, Cấp Lại Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Thủ Tục Cấp, Đổi, Cấp Lại Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy Căn cứ vào: Luật PCCC ngày 29/6/2011 và Luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật PCCC ngày 22/11/2013 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an; Quy trình cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-CSPC&CC-P3 ngày 28/01/2015 của Giám đốc Cảnh sát PC&CC Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở...

Thủ Tục Hành Chính Trong Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Thủ Tục Hành Chính Trong Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh  Ngày nay xăng dầu là một nhiên liệu không thể thiếu trong đời sống sản xuất của con người. Và để đáp ứng được nhu cầu đó, C.A.O Media xin tư vấn miễn phí và triển khai gói dịch vụ cho những các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư có nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố và thủ tục hành chính tại các sở, ngành. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU Bước...

Thủ Tục Xin Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

Bạn đang băn khoăn về vấn đề phòng cháy chữa cháy, thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy có phức tạp không? Làm thế nào để có được giấy phép phòng cháy chữa cháy? Bao lâu thì doanh nghiệp mới có giấy phép phòng cháy chữa cháy? Đây là những vấn đề mà các doanh nghiệp thường băn khoăn. C.A.O Media chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, cung cấp hồ sơ xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Dịch vụ của chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an...