Tư Vấn Xin Giấy Phép Bán Lẻ Thuốc Lá Cho Nhà hàng - Quán bar


Tư Vấn Xin Giấy Phép Bán Lẻ Thuốc Lá Cho Nhà hàng - Quán bar

Tư Vấn Xin Giấy Phép Bán Lẻ Thuốc Lá Cho Nhà hàng - Quán bar

 

C.A.O Media là công ty chuyên tư vấn pháp lý và hổ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá , cung cấp hồ sơ và thay mặt quý doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước cho đến khi có giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong nhà hàng, quán bar...

Để xin được giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong nhà hàng, quán bar, Đầu tiên C.A.O Media tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh có chức năng ngành nghề do Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp, sau đó tiến hành xin các giấy phép con như : 

 1. Giấy Phép Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường, Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ ( 1 năm 2 lần )
 2. Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy
 3. Giấy Phép Đủ Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Kinh doanh thuốc lá tại nhà hàng, quán bar

I. ĐỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Điều kiện về chủ thể: Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
 2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh: Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.
 4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối: Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Văn bản giới thiệu của Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh
 4. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.