Thủ Tục Xác Nhận Đăng Ký Đề Án Môi Trường Đơn Giản


Thủ Tục Xác Nhận Đăng Ký Đề Án Môi Trường Đơn Giản

Thủ Tục Xác Nhận Đăng Ký Đề Án Môi Trường Đơn Giản

Căn cứ vào Chương 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường :

 • Đối tượng phải lập đề án đơn giản: Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này.

Thành phần hồ sơ đăng ký đề án đơn giản bao gồm:

 1. Một (01văn  bản đăng ký Đề án đơn giản của chủ cơ sở.
 2. Ba (03) bản đề án đơn giản, trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu.

Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận đề án đơn giản:

  1. Sở tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:

 • Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên .
 • Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.
 • Cơ sở có quy mô, tính chất tương đươg với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

 3. Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản khi được ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.

Thời gian:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản.

Thực hiện đề án đơn giản:

 1. Trách nhiệm của chủ cơ sở.

 • Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các nội dung của đề án đơn giản đã được xác nhận đăng ký.
 • Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, phải dừng hoạt động, thực hiện các biện pháp khắc phục và thông báo ngay cho Uỷ ban nhân daanh cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở hoạt động và các cơ quan có liên quan.

 2. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận:

 • Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo đề án đơn giản đã được xác nhận.
 • Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo môi trường của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của chủ cơ sở. 

Hãy liên hệ với CAO Media Tel: 08.6275.0707 - 0936.207.619 để được tư vấn miễnphí thủ tục đăng ký Đề án môi trường đơn giản và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất !

----------------------

CÔNTY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG C.A.O
Địa chỉ: 12 đường 27, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại08.6275.0707  Hotline: 0936.207.619
Email: hotro@tuvangiayphepcao.com | Web : www.tuvangiayphepcao.com

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

 

 

 

Bài viết chung blog