Thủ Tục Cấp Chứng Nhận Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường


Thủ Tục Cấp Chứng Nhận Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường

Cam kết bảo vệ môi tường là gì?

 • Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về baoe vệ môi trường.

Những đối tượng nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

 • Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án nhỏ hơn quy định tại phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

 • Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,...đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Đơn xin xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: 01 bản (bản chính).
 2. Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó: 01 bản (bản chính).
 3. giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trước đó: 01 bản (bản sao y).
 4. Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án, hồ sơ mạt bằng sử dụng đất: 01 bản (bản chính).
 5. Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó.
 6. Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) của dự án: 01 bộ
 7. Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án bằng tiếng việt: 03 bộ (nếu dự án nằm trên phạm vi từ 02 huyện, thành phố trở lên, UBND cấp huyện, thành phố có liên quan 01 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận).

Mô tả quy trình thực hiện:

 1. Khảo sát, thu nhập số liệu về quy mô dự án.
 2. khảo sát thu nhập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án
 3. Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đễn hoạt động của dự án.
 4. Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải rắn, nước thải,tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 5. Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 6. Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 7. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 8. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 9. Soạn thỏa công văn hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án.
 10. Thẩm định và quyết định phê duyệt.

Thời gian thực hiện:

 • 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ ( không kể thời gian sữa chữa khắc phục do không đạt yêu cầu qua thẩm định.

Hãy liên hệ với C.A.O Media 08.6275.0707 để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ luật tốt nhất !

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG C.A.O
Địa chỉ: 12 đường 27, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
Điện thoại: 08.6275.0707 Hotline: 0936.207.619

Email: hotro@tuvangiayphepcao.com | Web : www.tuvangiayphepcao.com

 Hiện nay CAO Media đang cung cấp các dịch vụ sau:

 1. Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa.

 2. Đăng ký bản quyền tác giả.

 3. Đăng ký bản quyền phần mềm, bản quyền logo .

 4. Đăng ký mã số mã vạch.

 5. Giấy chứng nhận lưu hành tự do ( CFS )

 6. Giấy phép quảng cáo,

 7. Công bố tiêu chuẩn cơ sở

 8. Công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

 9. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

 10.  Giấy phép kinh doanh thuốc lá

 11. Giấy phép kinh doanh rượu.

 12. Giấy phép phòng cháy chữa cháy.

 13.  Giấy phép cam kết bảo vệ môi trườngbáo cáo giám sát môitrường định kỳ.

 14.  Tư vấn thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh .

RẤT MONG ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG !

 

Bài viết chung blog