Điều Cần Biết Trước Khi Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường


Điều Cần Biết Trước Khi Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đề án bảo vệ môi trường là gì ?

 • Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay Giấy Cam Kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM) thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Vì sao phải lập đề án bảo vệ môi trường ?

 •  Việc lập đề án bảo vệ môi trường là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án . Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm . Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường:

 •  Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký tiêu chuẩn môi trường .

 Đề án bảo vệ môi trường được chia làm 02 loại:

Kết quả hình ảnh cho đề án môi trường

Các bước thực hiện để lập đề án bảo vệ môi trường:

 •  Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty.
 •  Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án .
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH kiên quan đến hoạt động của công ty.
 • Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án như: Khí thải, nước thải , chất thải rắn, tiếng ồn , xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm .
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện .
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án .
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn , hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án.
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Hãy liên hệ với CAO Media Tel: 08.6275.0707 - 0936.207.619 để được tư vấn miễnphí thủ tục đăng ký Đề án môi trường đơn giản và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất !

CÔNTY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG C.A.O
Địa chỉ: 12 đường 27, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại08.6275.0707  Hotline: 0936.207.619
Email: hotro@tuvangiayphepcao.com | Web : www.tuvangiayphepcao.com

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

Bài viết chung blog