Thủ tục làm cam kết bảo vệ môi trường cho nhà hàng tại quận 1

Môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới. Tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra ảnh hướng xấu đến môi trường sống của toàn nhân loại. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến thế hệ tương lai. Vì đó Nghị định 18/2015/NĐ – CP quy định cơ quan tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động...

Thủ Tục Đăng Ký Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Thủ Tục Đăng Ký Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định thực hiện Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường thay thế cho thực hiện Cam Kết Bảo Vệ môi trường ( Luật BVMT 2005). Căn cứ pháp lý: * Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014. * Nghị định 18/2015/NĐ – CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường  và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 – 19). * Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy...

Khi Nào Cần Phải Lập Đề Án Môi Trường Chi Tiết

Khi Nào Cần Phải Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Khi thành lập doanh nghiệp, các loại giấy phép về môi trường là một trong những loại hồ sơ các tổ chức, cơ sơ sản xuất kinh doanh, dịch vụ (gọi chung cơ sở) cần phải có. Phụ thuộc vào mỗi giai đoạn hoạt động, cơ sở sẽ làm một giấy phép về môi trường khác nhau, ví dụ  khi mới thành lập cơ sơ, tùy vào quy mô theo quy định của pháp luật (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP) cơ sở  sẽ phải làm...

Tại Sao Phải Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Cho Cây Xăng

TẠI SAO PHẢI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CÂY XĂNG Việt Nam hiện là một trong những nước có lưu lượng xe gắn máy nhiều nhất thế giới, với nhu cầu ngày càng phát triển của đất nước, thì lượng phương tiện giao thông cũng từ đó tăng lên nhanh chóng, kéo theo đó là nhu cầu cần thiết về nguồn nguyên liệu đáp ứng cho các loại phương tiện đó và cũng từ đó các cây xăng mọc lên ngày càng nhiều . Và tiếp diễn theo đó là vấn đề ô nhiễm môi trường được phát...

Thủ Tục Đăng Ký Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường

Thủ Tục Đăng Ký Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường  Theo quy định mới của nghị định18/2015/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 thì các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải...