Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Do Cá Nhân Làm Chủ Sở Hữu


Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Do Cá Nhân Làm Chủ Sở Hữu

 Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Do Cá Nhân Làm Chủ Sở Hữu

Căn cứ vào:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

 Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

3. Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Thành phần hồ sơ

 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  ;

2- Dự thảo Điều lệ công ty phải có chữ ký của chủ sở hữu công ty

3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu:

 4- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Thời gian: 03 ngày làm việc

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 - 0908.024.161 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục  với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

Bài viết chung blog