Thủ Tục Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân


Thủ Tục Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân

 Thủ Tục Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân

Căn cứ vào:

+ Luật Doanh nghiệp 68/2014/qh13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

 Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Tên của văn phòng đại diện được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

2. Có trụ sở văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

3. Có hồ sơ đăng ký hoạt động hợp lệ theo quy định của pháp luật;

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 A. Thành phần hồ sơ

1- Thông báo lập văn phòng đại diện (do chủ doanh nghiệp ký)

2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giấy phép lao động và hộ chiếu;

5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

 

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp tư nhân

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 - 0908.024.161 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục  với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

 

 

Bài viết chung blog