Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện


Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện

Căn cứ vào:

+ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/qh13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Doanh nghiệp được nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia khi có đủ các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;

2. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

3. Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;

4. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện.

2- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

3- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng thực hiện: Các doanh nghiệp/chi nhánh/ văn phòng đại diện được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp

Thời gian: 03 ngày làm việc

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục  với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

 

Bài viết chung blog