Thủ Tục Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vũ Trường
Thủ Tục Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vũ Trường

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vũ Trường

 

Căn cứ vào:

  • Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội,.
  • Luật Du lịch 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội.
  • Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/01/2005 của Quốc hội.
  • Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính Phủ về vịệc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa va kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng..
  • Nghị định 08/2001/ND-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Thông tư hướng dẫn 69/2006-TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ văn hóa Thông tin thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/ND-CP của Chính phủ.

 Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường ( theo mẫu )

- Biên bản thẩm định điều kiện kinh doanh vũ trường do Phòng Văn hóa Thông tin Quận Huyện thực hiên

- Bản sao có công chứng Biên bản kiểm tra Phòng cháy chữa cháy do cơ quan phòng cháy có thẩm quyền cấp

- Bản sao có công chứng Bản cam kết về An ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp

- Bản sao có công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ( đối với doanh nghiệp) và do Ủy ban nhân dân Quận huyện cấp ( đối với hộ cá thể )

- Bản sao có công chứng Văn bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên về chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật của người điều hành tại vũ trường

 

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Cơ quan thực hiện:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

 Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Thời gian: Trong vòng 07 ngày làm việc

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 - 0908.024.161 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục  với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

 

 

 

Bài viết chung blog