Hướng Dẫn Cách Ghi Ngành Nghề Trong Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp
Hướng Dẫn Cách Ghi Ngành Nghề Trong Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp

Hướng Dẫn Cách Ghi Ngành Nghề Trong Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ:

Tên ngành

Mã ngành

Xây dựng   nhà các loại

             4100

Tổ chức,   giới thiệu và xúc tiến thương mại

             8230

 

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn hoặc ngành nghề doanh nghiệp đã được cấp chưa có mã thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề chi tiết đã ghi.

Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (ngành có chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định,...), thì ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, theo chứng chỉ hành nghề.

Doanh nghiệp tham khảo ngành và mã ngành tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Ví dụ:

Tên ngành

Mã ngành

Lắp   đặt hệ thống điện

Chi tiết:   lắp đặt hệ thống điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến   35KV

             4321

Hoạt   động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:   Thiết kế quy hoạch xây dựng

             7110

Cổng   thông tin

Chi tiết:   Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

             6310

Tư   vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết:   Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản

              6820

 

 

Thủ tục, thành phần hồ sơ khi đăng ký Doanh nghiệp


Đối với doanh nghiệp tư nhân:
1. CMND/hộ chiếu công chứng không quá 3 tháng chủ doanh nghiệp
2. Thông tin về doanh nghiệp
3. Thông tin địa chỉ trụ sở
4. Thông tin vốn điều lệ
5. Thông tin ngành nghề chính
6. Chứng chỉ hành nghề bản sao công chứng nếu ngành nghề có điều kiện.

Đối với công ty Cổ phần
 
1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 

2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) ;

3- Danh sách cổ đông sáng lập 

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
4.2-  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:

- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
 

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 - 0908.024.161 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục  với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

 

 

Bài viết chung blog