Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm bao bì sản phẩm nhanh nhất

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ngoài quyền bảo hộ bản bao bì sản phẩm còn có nhiều loại hình tác phẩm như : logo, sách báo, truyện tranh, phần mềm máy tính... Để nắm rõ hơn về thủ tục đăng...

Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CỦA C.A.O MEDIATư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác giả;Đại diện quý khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả;Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợpThay mặt quý khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơTiếp nhận Giấy chứng nhận  Đăng ký bản quyền tác giảKhiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có)TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP:Nếu...