Xác Nhận Bằng Văn Bản Đối Với Sản Phẩm Thực Phẩm Nhập Khẩu (Trừ Thực Phẩm Chức Năng) Chỉ Nhằm Mục Đích Sử Dụng Trong Nội Bộ Cơ Sở Sản Xuất, Siêu Thị, Khách Sạn Bốn Sao Trở Lên


Xác Nhận Bằng Văn Bản Đối Với Sản Phẩm Thực Phẩm Nhập Khẩu (Trừ Thực Phẩm Chức Năng) Chỉ Nhằm Mục Đích Sử Dụng Trong Nội Bộ Cơ Sở Sản Xuất, Siêu Thị, Khách Sạn Bốn Sao Trở Lên

Xác Nhận Bằng Văn Bản Đối Với Sản Phẩm Thực Phẩm Nhập Khẩu (Trừ Thực Phẩm Chức Năng) Chỉ Nhằm Mục Đích Sử Dụng Trong Nội Bộ Cơ Sở Sản Xuất, Siêu Thị, Khách Sạn Bốn Sao Trở Lên

 

Căn cứ vào:

1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Thành phần hồ sơ:

A) Hồ sơ xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1- Bảng kê khai sản phẩm:

- Đối với nguyên liệu thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhập khẩu chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp: Bảng kê khai được quy định tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 19/2012/TT-BYT.

- Đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp: Bảng kê khai được quy định tại Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 19/2012/TT-BYT.

- Đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu chỉ nhằm kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên: Bảng kê khai được quy định tại Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 19/2012/TT-BYT.

2- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng của nhà sản xuất hoặc bản thông tin chi tiết về sản phẩm của nhà sản xuất; hoặc kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.

B) Hồ sơ pháp lý chung

3- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có đóng dấu của tổ chức, cá nhân);

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy và  01 bộ hồ sơ pháp lý chung

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

Thời gian: 07 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện: Cục An Toàn Thực Phẩm

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 - 0908.024.161 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục  với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

 BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

 

 

 

Bài viết chung blog

0 bình luận

Gửi bình luận

Lưu ý: Các bình luận chỉ hiển thị khi đã duyệt