Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu tại Bộ Y Tế

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục công bố trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Những sản phẩm nhập khẩu hoặc thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm chức năng, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc Bộ Y Tế quản lý căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP – quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm và thông tư 19/2012/TT-BYT – hướng dẫn việc Công bố hợp quy và Đăng ký công bố tiêu chuẩn...