Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thường ở đâu?

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thường ở đâu?Tất cả các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn, muốn được phép lưu thông trên thị trường đều cần phải có giấy xác nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thường. Sản phẩm được chia thành 2 loại là sản phẩm thường và thực phẩm chức năng.Thế nào là sản phẩm thường?Sản phẩm, Thực phẩm thường là thực phẩm có thể dùng cho mọi đối tượng, không có công dụng, ảnh hưởng đặc biệt với sức khỏe và không có cách sử dụng đặc biệt nào. Các loại thực phẩm...

Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu tại Bộ Y Tế

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục công bố trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Những sản phẩm nhập khẩu hoặc thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm chức năng, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc Bộ Y Tế quản lý căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP – quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm và thông tư 19/2012/TT-BYT – hướng dẫn việc Công bố hợp quy và Đăng ký công bố tiêu chuẩn...