Kinh doanh dịch vụ ăn uống có cần xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm không?

CAO Media xin chào các bạn! hôm nay chúng tôi xin trả lời thắc mắc mà các bạn đã gửi đến cho chúng tôi về việc: Kinh doanh dịch vụ ăn uống có cần xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm không?

Vâng! vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay rất khó kiểm soát, thực phẩm bẩn và các cơ sở kinh doanh ăn uống bị phát hiện và xử lí rất nhiều. Nên việc kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ theo quyết định số 41/2005/QĐ-BYT quy định về điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dịch vụ và phục vụ ăn uống. Việc không xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị xử  lí theo điều 24 của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành năm 2013 thì mức xử phạt khi không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cụ thể như sau: 


Khoản 1. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp xã theo một trong các mức sau đây:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;

Khoản 2. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo một trong các mức sau đây:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;

Khoản 3. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh trở lên theo một trong các mức sau đây:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng.

Chính vì thế việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động buôn bán và kinh doanh là điều cần thiết và cực kì quan trọng.

Hãy hiểu rõ luật trước khi thực hiện một dự án để không gây ra trở ngại cho hoạt động của bạn. Liên hệ ngay với CAO Media để được hỗ trợ và tư vấn! 

Bài viết chung blog

0 bình luận

Gửi bình luận

Lưu ý: Các bình luận chỉ hiển thị khi đã duyệt